Body

green-bodyEn sund krop arbejder bedre og giver bedre resultater.

En hjerne der får de rigtige næringsstoffer tænker bedre, tager hurtigere beslutninger og har bedre overblik. Samtidigt er inddragelse af kroppen et optimerende redskab til læring og refleksion. Hos Mihebo inddrager vi kroppen i læringssituationer og gør derved processen sjovere, mere læringsrig og sandsynliggør et bedre outcome på sigt.