Heart

At balancere dine følelser – med humorheart-on-white

Hjertet er symbolet på vore følelser, det ægte, det sande, det smukke, men også det ukontrollerbare og destruktive.

Det er et faktum at du drages af at se det problematiske i tilværelsen. De negative emotioner er en central bestanddel af tilværelsen. De skal ruste dig til at undgå farlige situationer. De indsnævrer dit opmærksomhedsfelt til kun at gøre det mest nødvendige for overlevelse. Oftest er der dog brug for det stik modsatte – kreativ tænkning, forandringsparathed og omstillingsparathed er ord der gennemsyrer arbejdslivet. Her har du brug for de positive emotioner. Mihebo bidrager til at du eller dine medarbejdere genkender egne emotioner og (gen)finder balancen.

Et af de mest kraftfulde redskaber til forandring er humor og netop derfor er det en central del af Mihebos læringsstrategi. Vi garanterer at du eller dine medarbejdere vil opleve processerne udfordrende men ligeledes sjove og opløftende.