Mind

brain-transparentRefleksion over dine tanker

Tænkningen er central for alle aspekter i dit liv. Forskningen fortæller os at det ofte ikke er begivenheder i sig selv der skaber dine konklusioner og reaktioner, men at det i højere grad er dine ubevidste tanker om dem. Derved bliver tolkninger af virkeligheden farvet af dine subjektive værdier og antagelser. I en foranderlig verden hvor der til stadighed skal tages gode rationelle og relationelle beslutninger i et hastigt tempo er det centralt at forstå hvilke antagelser der ligger til grund for disse. Dette skaber et enormt behov for at styrke evnen til refleksion over de antagelser dine tanker bygger på.