Gerrit Hensen

Gerrit Hensen

Gerrit Hensen

 

Specailkonsulent i forhandling og konflikthåndtering.

Konfliktmægler
Email: gerrit@mihebo.com

Har været ansat 19 år i politiet, hvoraf han i 10 år har været en del af Politiets Forhandlergruppe.

Master of Mediation and Conflict Resolution (MMCR) ved Københavns Univeristet, Juridisk Fakultet.

Fast konfliktmægler ved boligselskabet fsb, der administrerer over 15.000 almene boliger i København.

Kaptajn af reserven ved Flyvevåbnet.

Gerrit har i mange år interesseret sig for konflikter. Især i sine år som ansat ved politiet har han været betaget af at være med til at løse konflikter, hvor magt og regler ikke slår til.

Gerrit har en meget bred erfaring med at arbejde med konflikter. Han har bred teoretisk basisviden fra uddannelser fra bl.a. Københavns Universitet, FBI og Scotland Yard. Gerrit er en af landets bredest funderede konfliktmæglere, idet han har håndteret alt fra nabokonflikter og arbejdsrelaterede konflikter til akutte drabsforsøg og kidnapninger.

Gerrit lever i dag af at rådgive både virksomheder og enkeltpersoner om konflikthåndtering. Han anvender sine 25 års undervisningserfaring til at undervise indenfor sit speciale. Han har bl.a. undervist indenfor forsikringsselskaber, flyselskaber, politiet, PET, forsvaret og almene boligselskaber m.m.

Gerrit udfører ligeledes konfliktmæglinger mellem konfliktende parter. Konflikter indeholder gerne en ret stor mængde følelser, som kaster store skygger over den konstruktive konflikthåndterings vej. En konfliktmægling kan ofte være den eneste vej til en løsning, der tilgodeser begge parter.